#61 Att vara ordförande

Max Horttanainen är förbundsordförande för Svenska E-sportsförbundet och vice ordförande i Sverok – Spelhobbyförbundet. Tillsammans pratar vi om vad det innebär att vara ordförande i en styrelse och att leda en ideell förening.

Han ville gå sin egen väg och skita i alla tips han fick som nybliven ordförande, hur gick det?
Hur kan en ordförande se till att allas röster kommer fram?
Hur avgör jag mitt mandat som ordförande? När ska jag besluta något själv, när ska jag fråga styrelsen och när får jag välja?
Hur ska jag lägga upp kommunikationen inom styrelsen? Är det jag som ordförande som är ansvarig för det?
Hur hanterar jag borttappad potential?
Hur kan jag som ordförande se till att styrelsen har ett hållbart engagemang?
Om vi delar upp ordförandes arbete i fyra fält: struktur, relationer, strategi och operativt. Vad innebär det för ordförande?
Hur förhåller man sig till att vara ansiktet utåt för en organisation? Hur förkroppsligar jag något, utan att förstöra för min efterträdare?
Varför ska du som ordförande främja ifrågasättande i din styrelse?


Länk till uppdragslistan som nämns. Nu efter inspelningen kunde jag se att den utvecklats en del sen jag tittade på den sist. Jag pratade mycket utifrån perspektivet av hur den såg ut ”på min tid ™” då den var något mer simplistisk: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LwoTF7oWXtfvq7JkM6tY12PgS6eyWe68yVbw6KQGFvs/edit#