#62 Staten och Civilsamhället

Amanda Lind (MP) är Kultur- och demokratiminister med ansvar för idrottsfrågor och tillsammans utforskar vi vad hennes uppdrag betyder och vad vi kan vänta oss framöver från statligt håll.

Varför valde hon att tacka ja till posten?
Vad finns det för förhoppningar om förändring för civilsamhället på områdena:
Idrott
Trossamfund
Ungdom
Kultur
Idrotten organiseras lite för sig själv med en organisation som agerar i myndighets ställe, hur påverkar det och är det någon skillnad för samarbetet jämfört med resten av civilsamhället?
Folkbildningen ligger inte som ett ansvarsområde för statsrådsposten, är det en styrka eller en svaghet?
Hat och hot mot engagerade är ökande, hur ska vi motverka det?
Hur kan ett hållbart engagemang främjas?
Ibland känns det som att civilsamhället faller i glömska när stora politiska beslut fattas på nationell och europeisk nivå, vad kan göras åt det?
Projektbidrag vs oriktade bidrag, vad är egentligen bäst?
Demokrativillkoret vid statsbidragsgivning, var ligger processen nu?