#60 Att arrangera

Sam Anlér är grundare och projektledare för NärCon och tillsammans pratar vi om hemligheten och konsten att arrangera saker. Med utgångspunkt i erfarenheterna av att bygga NärCon från knappt 200 deltagare till 12500 deltagare utforskar vi hur ett arrangemang faktiskt skapas. Samtalet utgår från ett stort event med tusentals besökare, men lärdomarna går att applicera på såväl ditt lokala årsmöte med 15 besökare så väl som det storslagna.

Hur var övergången från ideell förening till aktiebolag? Varför gjordes den övergången?
Vad gör ett arrangemang bra?
Hur bygger du en projektorganisation för ett evenemang?
Hur får du en organisation bestående av många människor att dela kultur och vision?
Hur kan du arbeta med att systematiskt låta nya komma in i jargong och kultur?
Vad innebär det att ansvar går uppåt, men beröm går neråt?
Tipset ”Stjäl dig till framgång” innebär egentligen?
Hur kan du arbeta kring varumärke och varför är en textlogga rätt?
Vad ska du lägga tid på i ett möte och varför ska ni ha ett möte?
Hur hittar du balansen mellan vad du ska planera för eller vad du bara ska ta på uppstuds?
Hur ser du till att delegera rätt mängd och på rätt sätt?
Kan du systematiskt bry dig?
Varför ska du gå efter vad som engagerar dig?

3 december kl 15-17 kommer den första liveinspelningen med Civilsamhällespodden ske hos NOD i Stockholm! Boka in datumet genast!