#58 Organisering av arbetsgivare

Petter Skogar är förbundsdirektör på Arbetsgivarföreningen KFO och tillsammans pratar vi arbetsgivare i civilsamhället i stort och om Projekt Pondus. Samtalet jämför hur arbetsgivarparterna i civilsamhället och näringslivet är organiserade med fokus på organisationer vars huvudsakliga fokus är ideell välfärdsproduktion.

Vad är Projekt Pondus?
Vad har idéburen välfärd att erbjuda i kontrast till offentlig eller privat välfärd?
Finns det risker med att civilsamhället i större utsträckning levererar välfärd på beställning?
Vad var tanken med de reformer som släppte fram nya aktörer inom välfärdsproduktionen och hur blev det?
Hur ser valen ut för en ideell välfärdsproducent som vill hitta en arbetsgivarorganisation?
Vilka övriga organisationer bör den ideella välfärdsproducenten vara med i?
Hur kan de spridda landskapet av organisationer att ansluta sig till påverka effektiviteten?
Hur bör framtidens arbetsgivarorganisationer organisera sig för att gynna ideell sektor?

Länk till rapporten