#57 NOD

Karin Neuhaus är kanslichef för NOD, Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället och tillsammans utforskar vi organisationens uppdrag och verksamhet.

NOD är sprunget ur Överenskommelsen, men vad var egentligen Överenskommelsen?
IOP, Idéburet offentligt partnerskap, vad är det? (På en ytlig nivå)
Varför blev Överenskommelsen NOD?
Vad kommer det innebära att NOD, till skillnad från Överenskommelsen, bara arbetar på nationell nivå?
Hur ska du göra för att låna en lokal kostnadsfritt nära centralstationen i Stockholm för möten, föreläsningar eller dylikt?
Varför är det bra att som nationell organisation se till att NOD har god koll på din organisation?
Hur arbetar NOD konkret för att främja samtal och samverkan mellan civilsamhälle och offentlighet på nationell nivå?