#56 Innovation i Civilsamhället

Malin Lindberg är professor vid Luleå Tekniska Universitet inom innovationsutveckling.

Vad betyder innovation?
Hur och när var innovatör ett skällsord?
Vad ryms i begreppet innovation?
Vad innebär innovation i civilsamhället?
Social innovation, ett modeord?
Hur samverkar projektfinansiering och innovation?
Hur kan en projektfinansiär eller bidragsgivare göra utlysningen för att maximera innovation.
Går det att på förhand beskriva hur ett projekt kommer att förändra världen?
Är varje föreningsstart en innovation i sig?