#55 Överlämning

Rasmus Storkamp är retorikstudent och projektledare för Ideella Idéer och tillsammans pratar vi om överlämning.

Hur gör du för att lämna över ditt förtroendevalda uppdrag?
Hur lämnas mjuka och luddiga saker som kultur vidare?
Hur kort eller lång bör överlämningen vara?
Varför är listor det bästa mänskligheten uppfunnit?
När börjar överlämningen? Och när blir den klar?
Är det en del av överlämningen att inspirera en efterträdare?
När är det rätt att lämna över?
Är det praktiska eller det stora övergripande det viktigaste?
Hur mycket behöver någon förberedas innan den är redo för överlämning?
Hur kan en övergång mellan generationer skapas?
Hur kan jag göra för att föra vidare de kunskaper som ett engagemang har gett mig, på ett större plan?
Vi avrundar samtalet med en diskussion kring seriealbumet Ideella Idéer som har ambitionen att presentera en ny väg in i föreningslivet.