#54 Teckenspråkets röst

Isabel Engwall är sekreterare på Teckenspråkets röst och tillsammans pratar vi om dövas rättigheter generellt och upplevelsen av att engagera sig som döv.

Hur ser tillgängligheten ut för föräldrar att lära sig teckenspråk?
Vad är hörselnormen?
Vad gör Teckenspråkets Röst som organisation?
Vad har teckenspråket för status i Sverige idag och vad skulle behöva göras för att öka tillgängligheten för döva i civilsamhället?
Hur går det till att skaffa en tolk? Och vem bekostar det?
Vad är audism och oralism?