#53 Det demokratiska samtalet

Carl Heath arbetar som är utredare för nationell satsning på Media- och informationskunnighet (MIK) och det demokratiska samtalet samt Utbildningsdirektör på RISE.

Vad handlar den nationella satsningen om och vad ska den uppnå?
Vad skapas för förutsättningar för interaktion tack vare allt det digitala? Och vad får det för effekt på demokratin?
Vad finns det för insatser idag för att öka kompetens kring MIK?
Hur påverkar den digitala interaktionen samhället?
Vad är egentligen media- och informationskunnighet?
Civilsamhället berör och berörs av desinformation och andra otrevligheter, vad innebär det nu och i förlängningen?
Källtillit, vad är det?
Hur påverkar olika digitala verktyg samtalet? Vilket verktyg ska användas?
Vem kan vara en del av samtalet när det blir digitalt?
Är stora kommunikationsplattformar att anse som offentliga mötesplatser?
Hur kan jag avgöra vilken källa som är trovärdig? Och vad är desinformation?
Vad kommer det digitala innebära för vår traditionella fysiska föreningsform?