#52 Hållbart Engagemang

Tomas Hultman arbetar som projektledare för HEL – Hållbart Engagemang och Ledarskap. Tillsammans utforskar vi de lärdomar som projektet har dragit och hur du kan göra för att säkerställa att ditt och dina kamraters engagemang håller över tid. 83 % i det unga civilsamhället svarar ja på frågan ”har din organisation problem med negativ stress”, så ämnet känns angeläget.

Vad behöver en organisation förändra för att säkerställa hållbarheten?
Hur mycket av orsakerna ligger hos organisationerna kontra samtiden?
Vilka lärdomar har projektet dragit om förutsättningar för psykisk hälsa i föreningar?
Hur nåbar kan en förtroendevald förväntas vara?
Vilka varningstecken bör jag själv hålla utkik efter om jag misstänker att mitt engagemang inte är helt hållbart?
Vilka hälsofrämjande pusselbitar finns?
Vilka stressorer finns?
Hur kan jag göra övergången från lokalt engagerad till nationellt engagerad?
Varför är balans mellan kontroll, stöd och krav viktigt?
Hur spelar den höga omsättningen av förtroendevalda och anställa in?
Hur spelar finansiering in?
Känslan av att vilja åstadkomma något under sin tid som förtroendevald, hur spelar den roll?
Hur hänger individ, organisation och samhälle ihop? Mycket påverkar, men allt går inte att påverka.