#51 Change course

Björn Westerberg Naucler är programdesigner på Väddö Folkhögskola och tillsammans pratar vi om ”Change Course” som kommer starta till hösten. En utbildning med mål att ge den som vill förändra verktygen att göra detsamma.
Avsnittet fokuserar mycket kring det entreprenöriella tankesättet och socialt företagande överlag.

Hur kan en röra sig runt, i och tillsammans med ideella föreningar utan att bli förtroendevald?
Vad är Change Course och vem ska gå den?
Varför är ilska ett av antagningskraven?
Hur fungerar Väddö Folkhögskola som en del av lokalsamhället?
Vad är ett socialt labb?
Hur kommer deltagare vara med och utforma kursen och varför är det en viktig del av grundtanken?
Den ensamma världsförbättraren vs folkrörelse, vi tar den en gång till!
Har du/din organisation problem som ni inte vet hur ni ska lösa? Här finns en möjlighet att hitta lösare till de problemen.
Är tur en taktik?