#50 Utmaningar i ideell sektor 2019

Silvia Kakembo (arbetade) och Ofelia Daun arbetar på Centigo, ett konsultbolag som agerar för förändring. Tillsammans startade de en ideell förgrening i en klassiskt näringslivstung företagsidé. De släppte 2018 rapporten ”Utmaningar i ideell sektor 2019” som framtidsspanar och detta avsnitt fördjupar sig i densamma.

Hur har engagemangskulturen förändrats?
Det digitala rummet, hur påverkar det?
Hur påverkas den klassiska strukturen med möten och träffar?
Går det att överföra standardmodellen till något digitalt, eller behöver även fundamenten för organisering ifrågasättas och förändras i grunden?
Nyckeltal, resmål eller bluff?
Vilken typ av vägval står organisationer inför?
Vad innebär och betyder medlemskap? Och vad har det för värde i framtiden?
Vad har automatisering för plats i den ideella sektorn? Och vad är det ens?
Konsultande mot ideell sektor? Vad kommer det få för effekter på lång sikt?