#5 Ideellt kontra kommersiellt

Var går gränsen mellan ideellt och kommersiellt? Är det en kristallklar och skarp linje som delar de två eller finns det en gråzon?

Tillsammans med Freja Andersson, ordförande Sveriges Film- och Videoförbund, utforskar vi vad som gäller film- och kulturproduktion.
Var drar vi gränserna i civilsamhället mellan det ideella och det kommersiella? Var är okej att få betalt för och inte? Filmskapare är ofta en hybrid mellan det ideella och det kommersiella, så hur arbeter du för att inkludera en grupp som utgörs av sig själv? Hur hanterar du något som skapas och arbetas för på ideell basis, som råkar bli kommersiellt?