#4 Kunskapande

I det fjärde avsnittet träffar vi Erik Wagner och pratar om bildning, kunskapsöverföring, studiecirkel och allt som har med
kunnande att göra i ideella föreningar. Hur skapas kunskap i organisationer? Hur förs den vidare? Internt fostrande eller externt kunnande?
Är ramar och strukturer bra eller skapar det likriktning? Vad är folkbildningens roll?

Ett helt avsnitt ägnat åt kunskap helt enkelt!