#3 Människan bakom ledarskapet

I detta avsnitt träffar vi Linus Forsberg som är ordförande för Unga med Synnedsättning. Samtalet handlar till största delen om den delen av ledarskapet som det inte pratas så mycket om, baksidan. Krav på tillgänglighet, när meningsskiljaktigheter växlar över till att bli personligt riktade hatkampanjer och att vara den större människan trots frustrationer.