#6 Valberedningen

Möt Mimmi Garpebring som är ordförande för LSU:s valberedning. Tillsammans söker vi svaret på frågor som:
Vad innebär kompetensbaserad rekrytering och varför ska du alltid använda det? Hur fungerar det i en valberedning?
Valberedning som föreslår ny valberedning eller en valberedningskommitte?
Är valberedningen arkeologer som metodiskt penslar sig till engagemang eller en tornado som skapar det?
Varför finns det så många ordförandenätverk men inget dito för revisorer?
Styrelseöverlämning är något vanligt, varför finns inte detsamma för övriga förtroendeval? Varför kallar vi det ens övriga förtroendeval?