#48 Pengaspel som finansiering

Anders Årbrandt är VD för Postkodlotteriet och tillsammans pratar vi om spel om pengar som finansieringsform för civilsamhället.

Köper de flesta lotter med välgörenhet eller vinst i åtanke?
Finns det skillnad på olika former av pengaspel?
20 % av civilsamhällets finansiering kommer från pengaspel, vad innebär det?
Välgörenhet vs rättigheter, hur ser det ut?
Spelmarknaden har blivit omreglerad och nästan avreglerad, vad innebär det?
Reklamen för pengaspel har blivit mer intensiv och ett mer frekvent inslag i vardagen. Hur kommer det se ut framöver?
Vilka moraliska betänkligheter finns det när det kommer till dobbel och vägs de upp av hur vinsten fördelas?
Går det att bedriva pengaspelsverksamhet på etiskt hållbart sätt?
Kommer branschen sluta använda den något förvirrande termen ”spel” som kan sammanblandas med spelkultur som inte har med pengar att göra. Kommer vi börja prata om dobbel istället?
Vad har näringslivet för ansvar generellt för finansieringen av civilsamhället?
Volontärdagar inom företaget, vad innebär det?