#47 Civilsamhället i Europa

Bodil Valero är EU-parlamentariker för Miljöpartiet och tillsammans utforskar vi förutsättningarna för civilsamhället i en europeisk kontext.

Hur mår civilsamhället i en europeisk kontext?
Vad är stödprogrammet för rättigheter och värden?
Vad händer med medlemsländer som systematiskt inskränker civilsamhällets möjligheter att agera?
Hur ser den politiska skalan ut i Europaparlamentet idag?
Hur mår och fungerar civilsamhället i Spanien i synnerhet?
Vad har det svenska civilsamhället för ansvar eller incitament för att engagera sig i en europeisk kontext?
Finns det tillräckligt engagemang från Sverige för Europa?