#46 Anställd i civilsamhället

Shade Jalali är ansvarig utredare för ideell sektor på Unionen och tillsammans pratar vi om hur det är att verka som anställd inom den ideella världen.

Vilka arbetsvillkor har de inom det ideella kontra andra sektorer?
Vad innebär det för utmaningar när många är väldigt engagerade i en fråga som de också arbetar för som arbetstagare?
Vad innebär det att ha en arbetsgivare i form av en styrelse som kanske inte känner till allt de förväntas av en sådan?
Arbetsmiljön är i flera fall problematisk, trots detta är väldigt många nöjda med sitt arbete, hur går det ihop sig?
Finns det extra knepigheter med att skapa en hållbar arbetsmiljö inom civilsamhället?
Vad kan jag göra för att ta ansvar för mitt arbete som anställd?
Vilket ansvar har en anställd över sin egen arbetsmiljö?
Hur kan du agera om chefen gränslöst i förhållande till tider och samtidigt säger till den anställda att den inte kan förväntas vara tillgänglig hela tiden?
Antalet anställningar i civilsamhället ökar, hur påverkar det?
Vilken typ av anställningar ska användas i projekt?
Hur ska du som anställd förhålla dig till det maktövertag som det innebär att ha mer information och tid i förhållande till dina förtroendevalda?