#45 PR med nollbudget

Sandra Kastås driver företaget Orakel PR och är ideellt ansvarig för all kommunikation för MENSA internationellt. Tillsammans pratar vi om hur en ideell organisation kan nå ut med sina budskap med liten eller ingen budget.

Vad är PR?
Är nollbudget ett drömläge eller en oundviklig verklighet för vissa?
Hur skapas ett budskap med nyhetsvärde utifrån det som redan finns hos er?
Tips på hur du avgör nyhetsvärdet i något
Hur bygger du relation med journalister? Hur hittar du dem?
Hur formar du ett bra pressmeddelande?Vilken typ av tidningar är lättast att få in meddelanden i?
Vad innebär en exklusiv rättighet till en nyhet?
Kan du medvetet skapa viral spridning?