#44 Internets tillgänglighet

Mattias ”Mab” Bjärnemalm är Piratpartiets förstekandidat till Europaparlamentsvalet nu i vår och har arbetetat i parlamentet i nästan ett decennium. Tillsammans pratar vi om internets förutsättningar att framgent agera som mötesplats för fria samtal.

Vad innebär det för vår möjlighet att bedriva samhällsförändrande arbete på internet när majoriteten av verktygen vi använder ägs av olika bolag?
Vad kan det finnas för konsekvenser av att godtyckligt och brett försöka förhindra spridning av terrorismmaterial?
Hur åsidosätts principer om oskyldig tills motsatsen är bevisad med utvecklingen som sker?
Vilka möjligheter har stater att åsidosätta yttrandefrihetslagstiftning genom att reglera företagen?
Är tjänster som Facebook och Twitter att likställa med offentliga platser och bör regleringen av dem vara samma som i den fysiska världen?
Hur, när och på vilket sätt kommer utvecklingen att påverka civilsamhället utifrån Mattias sätt att se på det?
Är Bryssel längre bort och svårare att påverka än Stockholm?