#43 Kontinuerlig medlemsökning

Karin Fälldin är förbundssekreterare för Bygdegårdarnas Riksförbund och i avsnittet ägnar vi oss åt att utforska vad deras recept på framgång är, eftersom att de har haft 4 decennium av kontinuerlig medlemsökning!

Vilka insatser har gjorts? Och i vilken kontext?
Hur positionerar du dig för att ligga rätt i tiden?
Hur kan du göra för att institutionalisera samverkan?
Hur uppstår politiska initiativ som är nyttiga och hur ser du till att maximera nyttan?
Vad ligger balansen mellan att vara en serviceorganisation och en idedrivande organisation? Och finns det en motsättning?
Vad är känslan av att arbeta med att försöka öka antalet medlemmar med ett så långt track record?
Finns det ett motsatsförhållande mellan serviceorganisationen och den medlemsdrivna organisationen?
Hur arbetas det långsiktigt med behållandet av medlemmar?