#40 Generationsjämförelse

Arvo Metzmaa har varit engagerad i Lions i 40 år och innehar även den trevliga egenskapen av att vara min farfar. Tillsammans så samtalar vi om hur Lions är uppbyggt för att sedan rulla över till att jämföra hur den strukturen som varit sig lik i 100 år står sig i jämförelse med dagens civilsamhälle. Den stora unikiteten med Lions är att ingen medlem är avlönad och varje medlem förväntas bidra till verksamheten. Begreppet passiva medlemmar finns inte. Det finns givare, men på inget sätt räknas de som medlemmar.

Vad ställer den typen av verksamhet för krav på den som vill engagera sig?
Vilka människor vinner du och vilka förlorar du?
Vad skulle effekterna kunna bli av att introducera arvoderingar eller ett större kansli?
Vad finns det för effekter av att cementera organisationsformen trots att omvärlden förändrar sig?

Avsnittet innehåller också väldigt mycket kärlek till Hallstahammar, men det får du som en bonus!