#41 Samtalet

Nina Larsson är förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan och tillsammans pratar vi om samtalet som verktyg.

Vad är ett tecken på ett gott samtal som leder framåt?
Hur gör jag för att prata med någon om en sakfråga där vi har diametralt motsatta åsikter?
Vad har samtalet för betydelse?
Vi slirar också över gentemot en diskussion om illvilliga kuppningar av föreningar och hur du kan eller bör göra för att motverka detsamma.
Vad finns det för skillnader mellan muntlig och skriftlig kommunikation, och hur mycket emojis bör jag egentligen använda?
Varför blir jag kär i ”Empatiskt nyfiken”?
Vilka åsikter kan du förknippas med om du inte tar avstånd, och vad har avståndstagandekulturen för långsiktiga effekter?