#39 Organisationskultur

Josephine Bladh driver eget bolag som gör olika konsulttjänster riktade mot ideell sektor. Tillsammans pratar vi om en rad olika saker men som tillsammans kan sammanfattas som organisationskultur.

Vad är definitionen av organisationskultur?
Hur kan en organisationskultur märkas?
Hur påverkar kulturen organisationen i sin helhet?
Hur tolkas du som person olika utifrån en organisationskultur?
Hur hänger kultur och likabehandling ihop?
Hur går det att koppla ihop belöningar och beteenden med kultur?
Kan saker sitta i väggarna?
Vad är kopplingen mellan kultur och makt?
Kan jag som ledare ändra en organisationskultur?
Vad är skillnaden på chef och ledare?
Hur spelar detta in i relationen mellan förtroendevalda och anställda?
Hur kan du lägga filter över din organisation och granska makt och kultur?
Hur kan jag använda ändamålsparagrafen på ett aktivt sätt?
Vad är det som gör att någon vill bli medlem?
Hur gör jag för att leva efter värderingar?