#35 Att skapa ett inkluderande samhälle

Pegah Afsharian är operativ chef och medgrundare på Kompis Sverige och här gräver vi djupt en av många lösningar för att skapa ett mer inkluderande samhälle. Samtalet kretsar mycket kring de metoder som används i vardagen på organisationen, men också en del om hur det går att göra för att få människor att prata med varandra. Som hastigast snuddar vi även vid en av mina nu mest intressanta områden, skillnaden mellan medlemsfokuserade och verksamhetsfokuserade ideella föreningar.