#34 Den digitala världen

Johan Groth är kanslichef på Sverok och har under många år arbetat med IT-miljön för förbundet i olika roller, men har också ansvarat för utvecklingsarbeten och omstruktureringar av allt det digitala i flertalet organisationer och myndigheter. Samtalet kretsar kring frågorna:

Vad ska vi som ideell organisation tänka på kring det digitala?
Vad är grundnivån för arbetet med olika system?
Vem ska äga vilka frågor och processer?
Är ett digitalt system alltid svaret på alla problem?
Vad är viktigast, val av system eller val av verksamhetsprocess?
Om jag är högsta tjänsteperson eller på annat sätt ansvarig för vår digitala miljö men upplever att jag saknar kompetens, hur ska jag göra?
Har du koll på vem som äger förbundets domäner och vad det innebär?
Funktionsadresser, varför är det typiskt bra?

Vi kommer också in en sväng på att namedroppa olika lösningar på olika problem, men mest pratar vi övergripande om strukturen. Ett avsnitt som fokuserar mer på teknikens överbyggnad snarare än tekniken i sig.