#36 Krympande utrymme

Rosaline Marbinah är ordförande för LSU – Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer och vi pratar om det krympandet utrymmet för civilsamhället, eller shrinking space som det benämns oftare även i Sverige.
Vad innebär det krympande utrymmet?
Hur märker vi av det i praktiken?
Vad är framtidsprognosen om det fortsätter krympa?
Vilken roll är det Civilsamhället har och vad händer om handlingsutrymmet minskar?
Vilken ansvar har omvärlden för att bära upp utrymmet och vilket har vi själva?
Vi berör också den internationella kontexten som hastigast men pratar mest om Sverige.
Vad kan vi göra för att utöka utrymmet igen?
Vilka effekter har civilsamhället?