#20 Moderna Kommunbidragsregler

Anna Sigurgeirsdottir arbetar som verksamhetsutvecklare på Lunds Kommun. I avsnittet pratar vi om den resa som Lund har gjort från ett bidragssystem som i mångt och mycket var uppbyggt kring hur idrottsrörelsen fungerar till ett mer dynamiskt förhållningssätt som inkluderar fler former av verksamheter. Bland annat har en helt ny typ av verksamhetsbidrag införts för ungdomsverksamhet som utgår från en rad kriterier, istället för att diktera exakt hur verksamheten ska ske. Detta har inte bara gjort att stödet kommer fler föreningar till gagn, utan även kommer kunna stödja framtida verksamheter som ännu är okända. Dessutom har hela synen på projektbidrag omarbetats för att numera fokusera på dialog snarare än ansökningshandlingar. Utöver alla de formella förändringarna i förvaltning, regler, och liknande så har det även genomförts extensiva utbildningar för och engagerande av alla kommunens anställda som möter potentiella mottagare. Allt detta har förutom att vara bra i sig självt också genomförts i tätt samarbete med civilsamhället.

Ett måste att lyssna för alla som arbetar på en kommun som känner att nuvarande bidragsformer är undermånliga och inte tillräckliga. Detsamma gäller förstås för dig som är med i en förening och känner att förändring måste ske.

Här finns också en presentation som Anna har använt ofta när hon varit ute och föreläst om bidragsreglerna. Bland annat de olika villkoren som kan bli svåra att hålla isär om de bara lyssnas på: https://civilsamhallespodden.se/wp-content/uploads/2017/10/Bidragsutredning-Lunds-kommun-process-och-stöd-till-ungas-egen-organisering-2017.pdf