#21 Dimensioner av ledarskap

Ann-Charlotte Eriksson från Ledarinstitutet går igenom och pratar om olika dimensioner av idéburet ledarskap. Positionen, visionen och relationen som ska måste utgå från själva kärnan av syftet för hela organisationen. Vad innebär ett ledarskap i en ideell organisation? Vad är det som särskiljer det från ledarskap i allmänhet? Förutom att gräva i vad som utgör ledarskapet så diskuterar vi även en del kring skillnaderna mellan det ideella och näringslivet för dig som ledare.

I slutet efter sista vinjetten så pratar jag också om att jag kommer att tilldelas Ungdomsledarstipendiumet 2017 som utdelas av Stiftelsen Konung Gustav V:s 90-årsfond.