#19 All denna målstyrning

Anna Bergkvist från styrelsepost.nu kommer för att berätta om fallgroparna och de potentiella missarna med dåliga mål. Samtalet svävar runt den centrala frågan om hur något en organisation vill uppnå kan formuleras och efterlevas. Vad utgör egentligen ett bra mål och ett dåligt mål?

När vi bollade fram och tillbaka om vad samtalet skulle handla om, så landade Anna i en formulering som fick mig helsåld på avsnittet redan innan det spelats in:
”Ja du, jag tänker på mål. Alla dessa värdelösa mål som ideell sektor ägnar sig åt. Målstyrning har blivit hett men få lyckas och få borde ens hålla på. Kärnverksamheten har en tendens att inte målsättas och hamna i skymundan. Och sen är så himla många mål också så orealistiska att de skapar fokus på fel saker och organisationerna har en tendens att bränna ut sina förtroendevalda på kuppen. Och sen når man målet men det ger ingen effekt för man har inte funderat kring vilken effekt man ville ha. Det skulle jag gärna prata om!”