#12 Konflikthantering i styrelsen

Fabian Rosdalen som är valberedare för Ung Pirat pratar om hur konflikter kan uppstå och hur de bör hanteras. Ämnen som kommunikation, förväntningar och grupperingar.
Även hur en styrelse kan arbeta när det finns arvoderade som har möjlighet att lägga mer tid och därmed får ett kunskapsövertag gentemot övriga ledamöter, och vad detta kan göra med gruppen. Vi får även en inblick i en konflikt och försöker dra lärdomar från den, för att andra ska slippa hamna i samma situation.