#11 Är föreningsformen död?

Rashid Musa från Sveriges Unga Muslimer, SUM, pratar i detta avsnitt om föreningsformen.

Vad innebär det att fler engagerar sig i nätverk och andra former av icke-formaliserade sätt? Vad är styrkan i formell-, kontra informell organisering? Finns det någon som är bättre än den andra eller har båda varianterna att lära av varandra?

I slutet får även Rashid kommentera det faktum att Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, MUCF, avslog deras bidragsansökan för 2016.