#10 Föreningen som motor för social inkludering

Anton Alsander som arbetar som projektledare för ”Civilsamhälle för tillit och demokrati – mot våldsbejakande extremism”, ett projekt som drivs av Forum för Idéburna organisationer med social inriktning.
Vilka faktorer är det som skapar ett utanförskap och hur radikaliseras detta till att uttryckas i våld?
Är ”Våldsbejakande Extremism” ett problematiskt uttryck?
Vad har den lokala föreningen för ansvar i att motverka utanförskap som radikaliserar?