#13 Att opinionsbilda

Ida Östensson som är ordförande för stiftelsen Make Equal pratar om att bilda opinion och att förändra samhället. Erfarenheter från bland annat när hon var med och startade Fatta som växte från ilska till en folkrörelse för att få en förändrad lagstiftning som kräver samtycke vid sex. Vad var det som var viktigt vid val av namn, metod och fokus? Hur har detta sedan varit en röd tråd när kampanjerna Killmiddag, Fatta Man och Skärpning drivits. Vad gör att idéer sprids och får ett fäste? Tilltal, timing, autencitet, tillfälligt/långsiktigt: allt avhandlas.