Den osynliga formalians hyllande 2018

För andra året i rad delar Civilsamhällespodden ut pris till våra osjungna formaliahjältar! Allt för ofta förbises dessa viktiga funktioner till förmån för någon form av sådant som den breda allmänheten anser mer uppmärksamhetsvärdigt. Därför är det nu dags igen, att visa uppskattning för de som lägger sin själ i det som bygger grunden för andras visionerande. Sista dag att nominera är 31 oktober.

NOMINERA HÄR 

Kategorierna och deras bedömningskriterier är:

Årets verksamhetsberättelse

Allt för ofta hastar vi förbi det som har varit för att det fortfarande finns mycket kvar att göra. När världen ska räddas finns det väl ingen mer än någon tråkröv som orkar engagera sig i att följa upp mål, analysera hur ambitioner omsattes i verklighet eller fundera på varför någon tagit sig tiden att skriva en verksamhetsberättelse. Därför hyllar vi de som anstränger sig för att göra denna så bra som möjligt.

Bedömningskriterier

 • Tydlighet/pedagogik
 • Tillgänglighet
 • Layout/design

Årets ekonomiska berättelse

Om verksamhetsberättelsen är ett icke uppskattat hinder som står i vägen för framtida göromål så är det ingenting mot den veritabla vägg av siffror som stavas ekonomisk berättelse. På varje årsmöte finns det stora tjok av människor som inte bara inte läst den, utan aktivt undvikit densamma. Därför hyllar vi de som arbetar för att göra siffrorna till något mer än ett formellt krav, de som gör sitt yttersta för att så många som möjligt ska förstå.

Bedömningskriterier

 • Tydlighet/pedagogik
 • Tillgänglighet
 • Layout/design

Årets revisor/er

Den luddigaste kategorin i den osynliga formalians hyllande, för vad är egentligen en bra revisor? Har året varit utan extraordinära händelser har den inte märkts av, oavsett om den arbetat flera timmar i veckan eller inte brytt sig alls. Har det stormat på formaliahavet och så väl styrelse som medlemmar använt sig av deras kompetens och råd kan det mycket väl vara så att väldigt få märkt detta slit. Uppdraget är av sin natur i bakgrunden, varför de nu ska lyftas fram och hurras!

Bedömningskriterier

 • Formaliakunskap
 • Förmåga att rådge
 • Revisorsberättelse
 • Förmåga att hålla sig neutral

Årets Stadgerevidering

Stadgarna delar civilsamhället i två: de som anser att de är i vägen när bra saker™ ska utföras och de som har en fnissar lite för mycket med överläppen av lycka varje gång de kommer på tal. Oavsett så är de en komponent som utgör själva kärnan i en förening och därför är det viktigt att de hålls uppdaterade och välskrivna. Ett arbete som uppskattas av få är att diskutera skiljetecken och exakta ordföljder, varför dess väktare nu ska få sig ett hyllande!

Bedömningskritier

 • Hur stor skillnad har formuleringen gjort
 • Hur effektiv är formuleringen
 • Är formuleringen så lättförståelig som möjligt, utan att ge avkall på exakthet
 • Är formuleringen otvetydig

Årets Styrdokument

Pippi sa en gång: “Utan styrdokument försmäktar vi på denna ö ty havet utgörs av kaos.” Oj så rätt hon hade. Styrdokument är det som skiljer vildar från civilisation och skapar transparens, långsiktighet samt en uppsjö av andra superbra saker. Det sägs till och med att om ett styrdokument är tillräckligt välformulerat kan de bota sjukdomar! Det har aldrig bevisats men känns så rimligt när det uttalas att det måste vara sant. Styrdokument agerar fyr åt den som är vilse, men märks sällan om det finns en duktig navigatör i sällskapet, därför ställer vi till med galej i deras ära.

Bedömningskriterier

 • Innehåller det allt som behövs?
 • Innehåller det mer än vad som behövs?
 • Hur långsiktigt är det? (Gäller inte för styrdokument som skall uppdateras årligen)
 • Hur tillgängligt är det?
 • Hur väl balanserar formuleringarna exakthet och lättsamhet?