Morgonforum – Civilsamhället för en hållbar framtid

Forum – idéburna organisationer med social inriktning arrangerade Morgonforum 8 september 2021. Detta avsnitt är en ljudupptagning från det webbinariet.

Den frivilliga granskning av Sveriges genomförande av Agenda 2030 som regeringen gjort beskriver civilsamhället som innovatörer, kunskapsförmedlare och pådrivare. Den lyfter också aspekter kring samarbetet med civilsamhället för genomförandet av Agenda 2030, liksom fördelen med att föra dialog med paraplyorganisationer. För att växla upp arbetet med att uppnå de globala målen är det viktigare än någonsin att civilsamhället bereds ännu större plats att kunna bidra till en hållbar utveckling som minskar ojämlikhet och fattigdom.

Under detta seminarium presenterar vi våra slutsatser från rapporten och reflekterar kring högnivåmötet – vad tar vi med oss och hur kan civilsamhället bli mer delaktiga och synliga i Agenda 2030-arbetet?

Medverkande: Emilie Weiderud (policyrådgivare Svenska kyrkan och huvudförfattare av rapporten), Maik Dünnbier (IOGT-NTO-rörelsens representant i delegationen till HLPF), Karin Zilliacus, policysamordnare CONCORD Sverige, Hanna Zetterberg, utredningssekreterare Nationell samordnare för Agenda 2030 samt Anton Alsander, sakkunnig Forum.

Se seminariet på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=EnrTRKDIaas&ab_channel=Forum-id%C3%A9burnaorg.medsocialinriktning

Rapporten som omnämns: https://socialforum.se/civilsamhallets-bidrag-till-social-hallbarhet-forum-lanserar-spotlight-rapport-om-sveriges-genomforande-av-agenda-2030/

Info om webbinariet på Forums hemsida: https://socialforum.se/morgonforum-8-9/