Innovation genom ideellt engagemang

Detta är en inspelning av ett webbinarium arrangerat 10 december 2021 av Volontärbyrån som en del av frivilligveckan.

En av civilsamhällets många styrkor utgörs av det sociala och samhälleliga ingenjörskapet. Det är genom folkrörelserna, folkhögskolor, studieförbund, ungdoms- och minoritetsorganisationer, bygdegårdar, kooperativ såväl som religiösa samfund och idrotts- och fritidsorganisationer som det moderna Sverige har vuxit fram.

Många av de utmaningar och hinder, inte minst i välfärden och demokratin, som Sverige stått inför historiskt har bearbetats och lösts genom ideellt engagemang. Hemtjänst, allmän och lika rösträtt, ambulans och barnhospice är alla exempel på innovationer hämtade ur civilsamhället. Samtidigt vittnar allt fler organisationer om att de offentligt finansierade stödstrukturerna behöver reformeras för att kunna tillvarata denna kraft fullt ut.   

Under detta webbinarium riktar vi därför blicken mot civilsamhällets förutsättningar att bidra till innovation och utveckling i samhället idag. Vad krävs för att civilsamhällets fulla potential ska tas tillvara och vilken roll spelar politiken? Hur kan exempelvis formerna för samverkan och finansiering förbättras? I samband med seminariet presenteras också vinnaren av Årets initiativ 2021.   

Medverkande: Truls Neubeck (Rädda barnen Growth Hub); Ola Segnestam Larsson (forskare vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola); Cecilia Nahnfeldt (forskare Svenska kyrkans enhet för forskning och analysSara Hugosson (Vinnova) samt vinnare av utmärkelsen Årets initiativ 2021 (presenteras under seminariet). Samtalet modereras av Anton Alsander (Forum).”