Framtidens Volontärer

Detta avsnitt är en inspelning av ett digitalt webbinarie arrangerat av Volontärbyrån 6 december 2021.

Texten som presenterade webbinariet:

Vi står inför stora samhällsutmaningar och förändringar. Växande ojämlikhet, klimatförändringar och auktoritära krafter hotar idag vår välfärd och demokrati. Särskilt medvetna om vikten av det ideella engagemanget har vi blivit under coronapandemin, som än en gång visat oss att det frivilliga engagemanget spelar en direkt avgörande roll när olyckor, kriser och katastrofer sker. 

Under detta seminarium gör vi en trendspaning kring det ideella engagemanget och hur framtidens volontär ser ut.  Vi lyfter i vår panel fram volontärens roll i kris, välfärd och i ett digitaliserat samhälle. Vad har det ideella engagemanget för roll i framtida utmaningar? Hur kan vi främja engagemanget under nya förutsättningar? Hur värnar vi frivilligheten i ett framtidsscenario där idéburna organisationer i högre utsträckning har ansvar för vård och omsorg? Vi diskuterar även hur utvecklingen av artificiell intelligens kan komma att påverka det ideella engagemanget och volontärens roll.

Medverkande: Eva Blomqvist (generalsekreterare Bilkåren)Jonas Wihlstrand(generalsekreterare Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner) samt Ola Mattsson (chef Growth Hub Rädda Barnen). Samtalet inleds av Maria Alsander (verksamhetschef Volontärbyrån) och modereras av Johan Dahlén Strömgren (Volontärbyrån).