#69 Nysta: Team Välfärd

Marika Markovits och Johan von Essen från Nystas Team Välfärd och Maria Alsander från Volontärbyrån mötte upp för att ha ett öppet samtal utifrån den rapport som lanseras nu i veckan. Målet var helt enkelt att fånga öppna och resonerande tankar.

Håll utkik på https://nysta.nu/ för att se rapporten och de andra arbetsgruppernas arbetsgrupper!

(Något var också tokigt med Marikas mick/uppkoppling, så emellanåt blev ljudet lite tokigt.)