Den osynliga formalians hyllande 2017 – Länkar och vinnare!

Nu har alla vinnare blivit korade och i detta inlägg samlas alla länkar och material kring vinnarna! Det har varit en fantastisk resa att få göra detta första år med glädjekanonande över människors formaliaengagemang! Ett extra stort tack till styrelsepost.se som bekostade de väldigt tjusiga plaketterna! Missa inte att lyssna på avsnittet som släpps 171223 där samtliga vinnare får prata om sitt arbete och priset i en kortare intervju!

Årets verksamhetsberättelse 2017

Ibn Rushd vinner med motiveringen:
”Verksamhetsberättelsen 2015-2016 är en tydligt genomtänkt skapelse. Den har förutom en omsorgsfull design ett tydligt fokus på att tillgängliggöra. Språket som används känns medvetet om sin läsare och den stora mängden grafer och bilder gör det enklare att ta in och förstå. Sammantaget en inspirerande skrift som lyckas väl med att förmedla vad perioden inneburit för organisationen.”

Läs verksamhetsberättelsen här: Årsberättelse-2015-2016 Ibn Rushd

Årets ekonomiska berättelse 2017

Sveriges Elevkårer vinner med motiveringen:
”Den ekonomiska berättelsen för 2016 visar på ett föredömligt vis upp för medlemmarna hur ekonomin ser ut. Istället för att bara visa siffror rakt upp och ner så anstränger de sig för att tillgängliggöra och förklara vad siffrorna betyder. Det vilar på varje medlems ansvar att informera sig, men Sverige Elevkårer gör det hela lite enklare.”

Läs den ekonomiska berättelsen här, från sida 43 och framåt: Sveriges Elevkårer årsberättelse 2016

Årets revisor/er

S-Studenter vinner med motiveringen:
”Elisabeth Fjellström och Jesper Blomqvist är verksamhetsrevisorerna med det lilla extra. Tillsammans tar de stort ansvar, bollar svårigheter och är alltid tillgängliga för meningsutbyte och dialog. De tycker att organisationsfrågor är roligt och tillför energi i det arbetet. Som revisorer ingjuter de rädsla på det bra sättet, samtidigt som det alltid går att bolla med, eftersom de ställer relevanta krav och frågor. de utvecklar organisationen till att alltid bli mer professionell, mer transparent och mer medlemsvänlig.”

Årets Stadgerevidering

Skolidrottsförbundet vinner med motiveringen:
”På årsmötet 2016 fattade skolidrottsförbundet beslut om att ändra sin ändamålsparagraf från en väldigt allmänt hållen skrivelse till en mer specifik. Genom ändringen så blev det tydligt hur förbundet inte förlitar sig på andras skrivelser, utan på egen hand står upp för allas rätt till att delta i idrott organiserad av föreningar.” 

Syftesparagrafen löd tidigare:
”(6) att arbeta med jämställd idrott i enlighet medRiksidrottsförbundets jämställdhetsprogram.”

Och lyder nu istället:
”(6) att arbeta med mångfald i enlighet med Idrottens värdegrund. Detta innebär att alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, könsidentitet/könsutryck, sexuell läggning, fysiska och psykiska förutsättningar samt socioekonomiska förhållanden ska kunna vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.”

Årets Styrdokument

UNF vinner med motiveringen:
”Ett styrdokument som inte bara sätter ramarna för vilken del av organisationen som gör vad, utan också gör detta med en tydlighet som är beundransvärd. Dokumentet känns lika enkelt att ta till sig som utomstående, som det bedöms vara att arbeta efter det. Extra föredömligt är det att det ligger tillgängligt på hemsidan, öppet för alla intresserade.”

Läs styrdokumentet här: Delegationsordning-2017-2019 UNF