Nod Möter: Philip Hjalmarsson

Philip Hjalmarsson arbetar för Djurgården IF och Raol Wallenberg Academy med projekt riktade mot skolvärlden. Tidigare har han själv arbetat som lärare och driver en podcast som heter Anna och Philips Lärarpodcast. Med detta som utgångspunkt utforskar vi skärningspunkten mellan skola och civilsamhälle.

Vad har civilsamhället och skolan gemensamt som kan främja samarbete och vilka olikheter finns det som kan hindra samarbete?
Hur arbetar skolor för att få in civilsamhället i undervisningen?
Organisationer vill komma in i skolan för att påverka och rekrytera, men har de där att göra egentligen?
Finns det några sätt att starta ett samabete mellan förening och skola som är bättre än andra?
På vilket sätt kan civilsamhället bidra till att uppfylla skolans mål?
Föreningskunskap på schemat. Finns det, om inte, hur får vi inte det?
Vilka risker finns i ett samarbete mellan skola och föreningsliv?
Ska alla föreningar befinna sig i skolan och involveras i genomförandet av kursinnehållet?
Var går gränsen mellan att påverka politiskt och att bli för politisk eller fel typ av politik? Vem bestämmer det?
Lärare eller skolledning, vem ska en organisation prata med för att få till ett samarbete?

Mer info om Anna och Philips lärarpodcast finns på: http://www.annaochphilipslararpodcast.com/