#8 Organisationsrenovering

Aza Cheragwandi, ordförande i Unga Republikaner pratar om hur det är att ta över en organisation som inte är mer än ett skal. Hur han och hans styrelse har väckt engagemang i en medlemsbas som klassat organisationen som död i flera år. Hur en kan vända den besvikelse och ilska till handling genom opinion, kamratskap och struktur. Mycket av samtalet kretsar kring det som är essentiellt för ideella föreningar i allmänhet, men allt blir på något sätt mycket tydligare i den situation som kan kallas extraordinär.