#67 Nysta: Det demokratiska utrymmet

I detta avsnitt möter vi Hannah Kroksson som är teamledare för gruppen inom Nysta som arbetar med spåret: ”Det demokratiska utrymmet”. Hannah är även generalsekreterare för LSU – Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer.

Hannahs grupp beskrivs så här:
”Denna grupp arbetar med demokratiutveckling. Den kommer att presentera förslag på hur principerna mångfald och dialog kan förstärkas och förbättras inom civilsamhällespolitiken, för att förstärka civilsamhället som en kraft för en vitalare demokrati i Sverige.”

  • Vad är Nysta eller Nystart?
  • Vilka utmaningar finns för det demokratiska utrymmet?
  • Hur går en grupp till väga i ambitionen att skapa ett nytt samhällskontrakt?
  • Hur kan du engagera dig för att utveckla arbetet?


”Corona var gnistan. När pandemin i början av året svepte in över Sverige förde den med sig många svåra utmaningar för samhället. Men pandemin kom även att synliggöra en rad brister som fanns där redan innan. Med målet att tackla dessa brister och bidra till ett nytt samhällskontrakt gick i juli 2020 sex stora paraplyorganisationer inom civilsamhället och en högskola samman och initierade Nysta; Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt.”
Läs mer om Nysta på: https://nysta.nu/