#65 Digitala årsmöten

Johan Groth är kanslichef på Sverok – Spelhobbyförbundet, men spenderar en stor del av fritiden med att konsulta i form av årsmötesordförande och liknande. Anna Bergkvist är VD på Koncentria AB som driver styrelsepost.se och styrelsehjälpen.se och genomför utbildningar, årsmötesordförandeuppdrag och allmänt konsultande mot ideell sektor. Tillsammans så pratar vi om våra erfarenheter av att hålla digitala årsmöten.

Vad skiljer ett digitalt årsmöte från ett fysiskt?
Vad behöver jag tänka på som arrangör, deltagare eller årsmötesordförande av ett digitalt årsmöte?
Vad är ett asynkront möte och hur fungerar det?
Zoom, Jitsi, Discord, Skype, Teams, Meet och många fler är namnen på system för kommunikation. Vilket är bäst och hur väljer du?
Behöver jag ett mötessystem?
VoteIT, Tecvis, Easymeet, Esessions, Suffra, Menti och många fler är namnen på mötessytemt. Vilket är bäst och hur väljer du?

Utöver de stora frågorna är hela avsnittet sprängfyllt med små tips som dyker upp allt eftersom att vi pratar!

www.styrelsepost.se om du villhöver hjälp med genomförandet.

Andra länkar som kan vara bra:
En sammanställning som Johan gjort av de möten han körde våren 2020 – https://www.gogab.se/2020/arsmote-pa-distans?fbclid=IwAR3dvqpuDU8GJR4f9yNgxAdm7x3nbVuiYsnx56MFbUX_s7VHo-an6WNmHro

Förslag på arbetsordning och annat:
http://styrelsepost.se/till-deltagarna-innan-ett-digitalt-arsmote/