#28 Engagemang över tid

Johan Von Essen är ansvarig för utbildningen på avancerad nivå samt docent på Institutionen för socialvetenskap på Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

Vi pratar mycket utifrån forskningsprogrammet ”Medborgarundersökning om medborgerligt engagemang i Sverige”. Frågor som exempelvis:
Hur har det ideella engagemanget sett ut över tid?
Hur ser antalet medlemskap ut över tid?
Hur kommer det sig att så många tror på föreningsdöden, engagemangsdöden och liknande termer, trots att siffrorna talar emot detta?
Vad driver människor?
Om min organisation tappar medlemmar och ingen vill sitta i styrelsen, vad beror det på?
Civilsamhället som begrepp, vad innehåller det och vad betyder det?

Vi avrundar också med att prata om pluralism och hur kan destruktiva engagemang hanteras?
Exempelvis organisationer som har till syfte att motarbeta demokratin eller andra principer som vi är överens om.

——–

Stötta podden ekonomiskt genom att handla i butiken www.printmotor.com/civsampodd eller genom att swisha en slant till 070 401 59 17. Detta är förstås helt frivilligt. Andra sätt att stötta podden är som vanligt att lyssna och sprida ordet till vänner och nätverk.