#26 Lobbyism

Mattias Hjelmberg, Intressepolitisk handläggare på Riksidrottsförbundet pratar om lobbyism!
*Vad innebär egentligen lobbyism?
*Hur går du till väga för att utföra ett effektivt lobbyarbete?
*Hur får du till möten med makthavare och hur vet du att du träffar rätt person?
*Hur håller du tungan rätt i munnen och påverkar utan att falla in i populism?
*Hur kopplar du din organisations intressen med samhällets intressen?
*Hur gör du när du väl sitter på ett möte?
*Hur anpassar du ett budskap till olika mottagare?
*Hur väljer du vem du ska prata med?
*Vilken är den bästa samarbetspartnern?
*Vad är en positiv konflikt och hur fungerar konflikten som metod?
*Hur ska du förbereda ett lobbymöte?
*Vad är skillnaden mellan det nationella och lokala?
*Om jag bor långt bort från Stockholm, kan jag påverka det nationella?