#24 Socialt entreprenörskap i ideella föreningar

Tillsammans med Johan Wendt som varit med och grundat Mattecentrum och Kodcentrum utforskar vi var och hur gränsen mellan en ideell förening och ett privat företag går.

Hur gör du för att få låna Blå Hallen gratis?
Hur väger du vad som är viktigast, syftesuppfyllan eller interna demokratiska processer?
Vad är begränsningarna för organisationsformen ideell förening?