#23 Pengar och syftesuppfyllan

Vad innebär egentligen ett överskott i en ideell förening? Är det odelat positivt?
Dessa två frågor blir utgångspunkten för fritt organisationsfilosofierande där vi rör oss kring ämnen som:

  • värdet av ideell tid
  • hur en årsredovisning bör läsas
  • varför resurser skaffas och till vilket ändamål
  • vad är kostnaden för effektivitet?
  • vad går att mäta och till vilket pris?
  • rekrytera eller förbättra organisationen?
  • vilken typ av medlemmar vill en organisation ha?